LendSmart Låna med förnuft

Svårt låna pengar

Skuldsatta människor – och andra s.k. riskgrupper – har i normalfallet svårt att låna pengar via traditionella kreditförmedlare. Men det finns hopp – alla lånevillkor är i grunden förhandlingsbara.

Bråk om tusenlappar
Pengar kan bli en konfliktkälla i de fall privatekonomin tryter och hushållet har svårt att låna ytterligare pengar.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Som låntagare bör man aldrig förringa ens möjligheter att få förmånliga banklån med låg ränta. Trots att bankerna listar en rad kriterier som bör uppfyllas, ska man som låntagare vara medveten om att alla lånevillkor de facto är förhandlingsbara. Det är inte bara räntan som kan diskuteras – banken har rätt att själv avgöra vilka låntagare som är kreditvärdiga. Detta inser att man kan bortse från en rad krav, däribland följande:

  • Betalningsanmärkningar – även om banken kräver total frånvaro av betalningsanmärkningar står det banken fritt att medge undantag. Som presumtiv låntagare bör man således vara beredd på att lägga fram tillräckligt bra argument för att banken ska se mellan fingrarna vad gäller betalningsanmärkningen.
  • Inkomstnivå – även den som har en årsinkomst som understiger minimikravet för lånet. Ifall man – trots låga inkomster – kan påvisa att man har ett buffertsparande, en låg boendekostnad och sunda finanser i övrigt, kan man ganska enkelt få bifall på sin låneansökan. Bankernas policy är att hellre fria än fälla – varje utlåning är ju förbunden med en vinst för bankens del.
  • Skulder – även den som har skulder hos Kronofogden kan medges lån under förutsättning att man kan leverera en rimlig förklaring till varför skulden uppkom.

Utlåning online till riskgrupper

Bankerna vet att det finns mängder av kreditgivare online som gärna lånar ut till riskgrupper. Av denna anledning har bankerna fått mildra sina krav – både till fördel och till nackdel för låntagarna. Till saken hör nämligen att även den som borde ha svårt att få banklån numera kan få det. Även större penningsummor lånas ut online till personer utan vare sig inkomst eller säkerhet.

Sponsrade länkar