LendSmart Låna med förnuft

Låna pengar med säkerhet

Den vanligaste formen av säkerhet för ett penninglån är någon form av fastighet. Men bankerna godtar även inteckning i lägenheter och sådan nyttjanderätt av fastighet (t.ex. tomträtt) som omfattas av inskrivning hos lantmäterimyndigheten.

Hus på landet
En landsortsidyll som denna kan med fördel fungera som säkerhet för ett hypotekslån. Tänk dock på att det är bankens värdering som avgör lånets storlek.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Privatpersoner med bundna tillgångar kan i regel problemfritt åberopa dessa för att frigöra pengar till låg ränta. Den vanligaste anledningen till att begära inteckning i befintlig egendom är – som påpekas i det föregående – att det föreligger ett behov av att frigöra kontanter till låg ränta. Bankerna accepterar i regel inteckning i följande typer av fast egendom:

  • Fastigheter – såväl markegendom som bostads- och industrifastigheter (tänk dock på att bankerna är försiktiga med att värdesätta industrifastigheter, då dessa är svårare att avyttra än villa- och lägenhetsfastigheter). Om fastigheten är delvis belånad, brukar banken begära värdering av en oberoende värderingsman. Värdet på den obelånade delen – tillika den del som är föremål för pantsättningen – fastställs genom att det befintliga skuldsaldot dras från det av värderingsmannen fastställda värdet.
  • Bostadsrätter som ägs av den som begär inteckning. Bankerna gör en värdering av bostadsrätten – i sällsynta fall tillkallas värderingman på bankens begäran.
  • Nyttjanderätt av fastighet, tex. tomträtt.
  • En borgensman med egendom/inkomst på den nivå som krävs för det aktuella penninglånet.

Lös egendom som säkerhet för lån

Den typ av fast egendom som omnämns ovan kan i regel undantagslöst fungera som säkerhet för banklån. Den som vill låna pengar med säkerhet kan även – under begränsade förutsättningar – åberopa lös egendom såsom fordon, båtar och antikviteter som inteckning. Förutsättningen för att denna typ av egendom ska kunna godtas som säkerhet brukar emellertid vara att låntagaren måste amortera i samma takt som det intecknade föremålet minskar i värde. På förekommen anledning görs även en granskning av låntagarens löpande inkomster, då dessa måste vara tillräcklga för att låntagaren ska bedömas klara av den erfordrade amorteringstakten.

Sponsrade länkar