Låna pengar med säkerhet

Den vanligaste formen av säkerhet för ett penninglån är någon form av fastighet. Men bankerna godtar även inteckning i lägenheter och sådan nyttjanderätt av fastighet (t.ex. tomträtt) som omfattas av inskrivning hos lantmäterimyndigheten.

Hus på landet
En landsortsidyll som denna kan med fördel fungera som säkerhet för ett hypotekslån. Tänk dock på att det är bankens värdering som avgör lånets storlek.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Privatpersoner med bundna tillgångar kan i regel problemfritt åberopa dessa för att frigöra pengar till låg ränta. Den vanligaste anledningen till att begära inteckning i befintlig egendom är – som påpekas i det föregående – att det föreligger ett behov av att frigöra kontanter till låg ränta. Bankerna accepterar i regel inteckning i följande typer av fast egendom:

Lös egendom som säkerhet för lån

Den typ av fast egendom som omnämns ovan kan i regel undantagslöst fungera som säkerhet för banklån. Den som vill låna pengar med säkerhet kan även – under begränsade förutsättningar – åberopa lös egendom såsom fordon, båtar och antikviteter som inteckning. Förutsättningen för att denna typ av egendom ska kunna godtas som säkerhet brukar emellertid vara att låntagaren måste amortera i samma takt som det intecknade föremålet minskar i värde. På förekommen anledning görs även en granskning av låntagarens löpande inkomster, då dessa måste vara tillräcklga för att låntagaren ska bedömas klara av den erfordrade amorteringstakten.

Sponsrade länkar