Mikrolån utan inkomst

Du som ansöker om mikrolån behöver ytterst sällan åberopa någon fast inkomst. Men det föreligger emellertid vissa minimikrav på taxerad förvärvsinkomst.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Den som uppbär någon form av inkomst som är synlig i taxeringen brukar i normalfallet kunna åberopa denna som grund för mikrolån. Inkomstkategorier som arbetslöshetsersättning, timanställningar, ränteintäkter och ersättning från olika inkomstförsäkringar är synliga i taxeringen och därmed fullt accepterade av långivarna. Det generella minimikravet brukar utgöras av en taxerad årsinkomst på minst 20 000 kronor (gäller för mikrolån i storleksklassen 2000 kronor). Vidare bör man uppfylla långivarens ålderskrav samt vara permanent bosatt i Sverige.

Avslag trots inkomst – ett vanligt misstag

Många låntagare med goda inkomstförutsättningar har vittnat om att de fått avslag på sina ansökningar om mikrolån. Denna typ av missbedömningar från långivarens sida hänför sig till det faktum att den automatiska lånehandläggningen hämtar information från Skatteverkets senaste databas för godkända deklarationer. I de fall en låntagare bara har haft inkomst i någon eller några månader, är inkomsten inte synlig i registret – något som leder till avslag. Som låntagare bör man i så fall skicka in kopior på sina senaste lönespecifikationer till långivaren, som gör då gör en manuell omprövning av beslutet.

Nolltaxerare får vissa mikrolån

En del långivare har valt att inte ställa några som helst inkomstkrav på personer som ansöker om mindre mikrolån, t.ex. belopp i storleksklassen 500 eller 1000 kronor. Detta innebär i praktiken att kreditmarknaden härmed har slagit upp portarna även för nolltaxerare och svartarbetare.

Sponsrade länkar