Banklån till företag

Bankerna erbjuder en rad olika företagslån. Kraven på likviditet och soliditet är emellertid högre för företag än för privatpersoner – trots att lånen avser samma belopp.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

De svenska storbankerna tillhandahåller ett rikligt utbud av företagslån, som vanligen kan undersökas i detalj på bankernas respektive hemsidor. Bankerna delar gärna ut hypotekslån till företagen – på så sätt kan företagens tillgångar pantsättas och banken kan enkelt sälja av säkerheten ifall företaget inte skulle sköta sina betalningsåtaganden. Den som kan åberopa en säkerhet för lånet kan i princip få hypotekslån utan någon övre beloppsgräns. I övrigt gäller följande karakteristika för bankernas företagslån:

Svårt få blancolån med lång löptid

Bankerna är i regel mycket tveksamma till att bevilja blancolån i miljonklassen – med lång löptid – till företag. Detta trots att företagen för stunden omsätter stora penningbelopp. Bankerna saknar i många fall expertis, som kan utarbeta prognoser för hur företaget kommer att klara sig under hela löptiden. Marknaden är ofta komplex såtillvida att bankerna avhåller sig från att genomföra denna typ av prognoser.

Sponsrade länkar