LendSmart Låna med förnuft

Kreditkort online

Idag är det mycket enkelt att ansöka om kreditkort. Storbankernas kortkrediter kan med största enkelhet sökas online. Däremot bör man se upp med kreditkort utfärdade av banker med säte på nätet.

Sponsrade länkar

Kreditkort är en bekväm form av betalningslösning och en trygghet i vardagen ifall en kostsam olyckshändelse skulle inträffa. Merparten av de kortkrediter som återfinns på den svenska marknaden kan enkelt sökas online – de nationella storbankerna har t.ex. lagt ut alla sina krediter för ansökan på nätet. För dig som spekulant på kortkrediter rekommenderar vi särskilt följande tillvägagångssätt:

  • I vanliga fall lönar det sig att ansöka om lån och krediter i samband med ett fysiskt besök hos den bank som ska stå värd för lånet. På så sätt ökar chanserna att förhandla ner räntan. I fråga om kortkrediter är det emellertid mycket svårt att sänka räntan genom förhandlingar; detta eftersom räntan brukar vara rörlig inom ett av banken angivet procentintervall.
  • Ansök i första hand om kortkrediter från etablerade banker. Låt dig inte luras av uppstickare på kreditmarknaden bara för att de erbjuder kortkrediter från kända varumärken som Visa och Mastercard. Som kreditgivare kan man nämligen, relativt enkelt, köpa rättigheten att använda dessa varumärken. En första varningsklocka bör börja ringa ifall den utfärdande banken saknar en fysisk adress annat än en postbox.

Jämför kreditkort online

Även om du inte väljer att teckna din kortkredit på nätet, är just internet ett utmärkt forum för jämförelser mellan olika kortkrediter. Använd dig således av sökmotorerna för att hitta de kreditkortsalternativ som står till buds på marknaden. Teckna sedan kortkrediten i valfri form – ett säkert sätt att ingå ett kreditavtal är t.ex. att ansöka om kortkrediten direkt genom att logga in på din internetbank. Ansökningsprocessen blir på så sätt smidig både för både dig och för banken, då du slipper ange dina person- och inkomstuppgifter på nytt.

Sponsrade länkar