Banklån utan säkerhet

Såväl etablerade storbanker som nya uppstickarbanker erbjuder flera former av lån utan säkerhet – däribland konto- och kortkrediter, privatlån och medlemslån.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Samtliga etablerade affärs- och handelsbanker i Sverige erbjuder någon form av lån utan säkerhet. Även banklån som marknadsförs för särskilda ändamål – exempelvis billån och båtlån – är ofta blancolån. Det är nämligen inte självklart att det lån, som marknadsförs som ett billån, medger att den köpta bilen fungerar som säkerhet för lånet. Bankernas dedikerade syften med sådana lån är således att likna vid förslag – så länge man inte kan godta en produkt som säkerhet för lånet hör det inte heller till god utlåningssed att begränsa låntagarens rättigheter att fritt disponera pengarna.

Kännetecknen för bankernas blancolån

De karaktärsdrag som omnämns i det följande är symptomatiska för bankernas blancolån:

Den som däremot har dragit på sig en eller flera betalningsanmärkningar, kan räkna med avslag från storbankerna – även i fråga om riktigt små lån utan säkerhet. På denna punkt är bankernas villkor fortfarande ganska enhetliga oavsett vilken storbank man än väljer att vända sig till.

Sponsrade länkar