LendSmart Låna med förnuft

Medlemslån

Ett medlemslån utarbetas i samråd mellan en storbank och en fackorganisation eller intresseförening. Medlemslånen kallas ibland även för personlån.

Människor i olika åldrar
Medlemmar i fackföreningar har möjlighet att ansöka om särskilt förmånliga blancolån – så kallade medlemslån.

Sponsrade länkar

Som namnet antyder avser medlemslån en kreditform som enbart är riktad till utvalda kundgrupper – medlemmar i fackföreningar. Denna kreditform – som är ett regelrätt blancolån – utarbetas i samråd mellan långivaren (banken) och utvalda fackföreningar. Räntan är lägre än för motsvarande blanoclån till icke-medlemmar. I sällsynta fall kan räntan till och med vara lägre än för hypotekslån. Lånebeloppet är dock begränsat till att omfatta några hundra tusen kronor. Övriga kännetecknen för medlemslån:

  • Olika banker har upprättat samarbete med olika fackföreningar. Som föreningsmedlem kan man således inte räkna med att bli beviljad medlemslån av samtliga storbanker. Kontakta istället den bank som har upprättat avtal om medlemslån med just din fackförening.
  • Kraven för att få tillträde till medlemslånen är höga – det räcker inte med att man är medlem i fackföreningen. Utöver medlemskapet måste man dessutom uppbära en ansenlig årsinkomst och vara fri från betalningsanmärkingar.
  • Som låntagare krävs i regel – utöver det fackliga medlemskapet – att du har en tillsvidareanställning hos din arbetsgivare.

Idén bakom medlemslån

Fackföreningarna har länge försökt utarbeta drägliga lånealternativ till sina medlemmar. Genom att förhandla med bankerna har sådana slutligen kunnat bli verklighet – inte minst tack vare att fackligt medlemskap innebär en trygghet för bankerna. Dels är låntagaren (medlemmen) i regel tillsvidareanställd, dels innebär vetskapen om att facket kommer att försvara den anställde (låntagaren) i fråga om tvister med arbetsgivaren en trygghet för långivaren. Medlemskapet i fackföreningen innebär nämligen en extra backup för förvärvsinkomstens varaktighet och den därur härledbara kreditvärdigheten hos låntagaren.

Sponsrade länkar