Medlemslån

Ett medlemslån utarbetas i samråd mellan en storbank och en fackorganisation eller intresseförening. Medlemslånen kallas ibland även för personlån.

Människor i olika åldrar
Medlemmar i fackföreningar har möjlighet att ansöka om särskilt förmånliga blancolån – så kallade medlemslån.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Som namnet antyder avser medlemslån en kreditform som enbart är riktad till utvalda kundgrupper – medlemmar i fackföreningar. Denna kreditform – som är ett regelrätt blancolån – utarbetas i samråd mellan långivaren (banken) och utvalda fackföreningar. Räntan är lägre än för motsvarande blanoclån till icke-medlemmar. I sällsynta fall kan räntan till och med vara lägre än för hypotekslån. Lånebeloppet är dock begränsat till att omfatta några hundra tusen kronor. Övriga kännetecknen för medlemslån:

Idén bakom medlemslån

Fackföreningarna har länge försökt utarbeta drägliga lånealternativ till sina medlemmar. Genom att förhandla med bankerna har sådana slutligen kunnat bli verklighet – inte minst tack vare att fackligt medlemskap innebär en trygghet för bankerna. Dels är låntagaren (medlemmen) i regel tillsvidareanställd, dels innebär vetskapen om att facket kommer att försvara den anställde (låntagaren) i fråga om tvister med arbetsgivaren en trygghet för långivaren. Medlemskapet i fackföreningen innebär nämligen en extra backup för förvärvsinkomstens varaktighet och den därur härledbara kreditvärdigheten hos låntagaren.

Sponsrade länkar