Personlån

Till den billigaste gruppen av blancolån hör så kallade personlån. Dessa riktar sig till utvalda grupper på marknaden och förutsätter att låntagaren uppfyller vissa grundkrav.

Unga gruppmedlemmar
Medlemslån riktar sig till särskilt utvalda kundgrupper med tillsvidareanställning och fackligt medlemskap.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

En särskild grupp av blancolån – så kallade personlån – riktar sig till förvärvsarbetande låntagare, som är medlemmar i en intresseförening eller fackorganisation. Medelmskapet förutsätter i regel en anställning, varför långivaren kan vara nästintill säker på att de tilltänkta låntagarna uppbär en viss förvärvsinkomst. Medlemskapet blir med andra ord ett naturligt urval för långivaren – genom medlemsregister kan långivaren således rikta sig till önskvärda kundgrupper, som garanterat är kreditvärdiga. Långivaren kan därmed spara pengar på marknadsföring och dyra kreditprövningar.

Låg ränta på personlån

Räntan på de s.k. personlånen kan hållas låg tack vare det faktum att långivaren slipper ta risker genom att enbart rikta sig till betrodda kunder. Räntan på s.k. personlån – eller medlemslån som de kallas allt oftare numera – är vanligen någon procent lägre än för motsvarande blancolån till en låntagare utan föreningsmedlemskap. Ibland kan räntan vara lika låg som för ett vanligt bolån; detta trots att banken saknar inteckning för personlånet. Som spekulant på personlån bör man även beakta följande:

Eftersom personlån är den mest gynnsamma formen av blancokrediter som återfinns på den svenska kreditmarknaden, är de också förbundna med en lång handläggningstid. Räkna med att kreditgivaren behöver en handfull arbetsdagar för att ge bifall åt en låneansökan.

Sponsrade länkar