Lån med säkerhet

Att låna med säkerhet är alltid klokast ur räntekostnadssynpunkt. Den som har möjlighet att ta ett hypotekslån kan frigöra kontanter till mycket låg ränta.

Låna med säkerhet
Låna med säkerhet till låg ränta – använd t.ex. pengarna till investeringar.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Den mest förmånliga formen av lån är hypotekslån – eller lån med någon form av säkerhet som banken kan sälja av ifall låntagaren inte fullföljer sina betalningsåtaganden visavi kreditgivaren. Ett lån med säkerhet är nämligen fördelaktigt till den grad att det även för vanliga privathushåll kan löna sig att belåna t.ex. huset för att frigöra kontanter till renoveringar, resor, bilar – eller rent av till investeringar.

Hypotekslån till investeringar

Den som har någon form av säkerhet att åberopa kan i skrivande stund få ett lån med en ränta på mellan tre och fem procent. Även den mest obevandrade på aktiemarknaden kan enkelt investera pengarna och vara ganska säker på att kunna få ut den dubbla räntan i form av kapitalvinster. Även den som vill investera i egen näringsverksamhet eller inventarier till bostaden kan ha glädje av att belåna sin befintliga egendom.

Inte all egendom godtas som säkerhet

Man bör vara medveten om att bankerna inte godtar egendom med ett osäkert värde som säkerhet för ett hypotekslån. Bostäder godtas i regel, men i fråga om andra kommersiella fastigheter är bankerna däremot mer restriktiva. Även bilar godtas ogärna från bankernas håll – bilarnas värdeminskning innebär nämligen en osäkerhetsfaktor för bankerna. I sällsynta fall kan även bilar godtas som säkerhet, men då ställer banken i regel krav på en viss, minimal amorteringstakt.

Sponsrade länkar