Smidigast att ansöka om kreditkort online

Den som funderar på att ingå avtal om kortkrediter gör klokt i att lämna in sin ansökan på nätet. Förhandlingsmöjligheterna är små i fråga om kort- och kontokrediter.

Manuell ansökan om kreditkort
Trots möjligheten att ansöka manuellt om kortkrediter bör man prioritera de nätbaserade ansökningsformulären – för smidighetens skull.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

I fråga om bostadslån och större blancokrediter bör man – som privatperson – uppsöka banken personligen för att förhandla ner räntan med en personlig banktjänsteman. Den som söker ett större lån via ett länk på nätet, accepterar per automatik de villkor som kreditgivaren anslår. Möjligheterna att sänka räntan låter sig nämligen inte göras via en nätsida.

Små möjligheter förhandla om kortkrediter

Möjligheterna att förhandla ner räntan på kortkrediter är generellt sett små. Kreditkortsräntan är i regel rörlig och fluktuerande – proportionellt i förhållande till det generella ränteläget. Det går således varken att binda räntan eller förhandla med banktjänstemännen. Banktjänstemännen kan de facto inte påverka räntan särskilt mycket, då bankerna måste betala sin beskedliga del av vinsten från ränteintäkterna till kreditkortsvarumärkena. Möjligheterna att förhandla ner räntan är sålunda högst begränsade.

Bankernas tjänster öppna dygnet runt

Elektronisk ansökan om kreditkort
En elektronisk ansökan om kreditkort – via dator eller smartphone – behandlas snabbare än en manuell dito.

Som spekulant på kortkrediter kan du enkelt logga in på din internetbank och lämna in en ansökan om önskad kortkredit. Det går även att lämna in en ansökan utan att vara inloggad, men i så fall måste man uppge personuppgifter och invänta besked via mail eller telefon. Enbart den som söker en kredit via en bank i vilken man ännu inte är kund, rekommenderas att ansöka utan att vara inloggad. En sådan handläggning tar i normalfallet längre tid än motsvarande ansökan som lämnats in av en inloggad kund i internetbanken.

Sponsrade länkar