Låna pengar med bilen som säkerhet

Bankerna är i regel mycket tveksamma att godta privatpersoners bilar som inteckning för banklån. Banken kan medge undantag ifall bilen är av sådant fabrikat att den inte sjunker i värde.

Bilnycklar
Banken godtar inteckning i nyare bilar. I annat fall är man hänvisad att ansöka om blancolån.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Den som vill frigöra kontanter, med låg ränta, kan i regel belåna fastigheter och markegendom till synes utan några större problem. Svårigheterna uppstår emellertid när privatpersoner vill göra samma sak med sina bilar, båtar och motorcyklar. Denna typ av egendom har nämligen inte samma bestående värde som fastigheter; ett faktum som föranleder att bankerna, endast i undantagsfall, är beredda att godta inteckning i t.ex. bilar.

Villkor för inteckning i bilar

I de fall en bank, trots allt, är beredd att godta en bil som säkerhet för ett lån, brukar banken ställa följande villkor:

Sist men inte minst – även i de fall en bil säljs av en auktoriserad bilhandlare, är det inte säkert att bilhandlaren kan medge avbetalning med hela bilens värde som säkerhet för lånet. Detta innebär med andra ord att bilhandlaren inte anser att bilen – i praktiken – är värd den köpeskilling som han eller hon själv begär för fordonet.

Sponsrade länkar