Låna pengar lätt

Den lättaste vägen till lånade pengar går tvivelsutan via nätet. Att låna online är smidigt, enkelt, men tyvärr också dyrt i räntekostnadshänseende.

Lyxigt kreditkort
Den som har ett kreditkort som reservkredit kan smidigt utnyttja krediten vid behov – och bara betala ränta för det utnyttjade lånebeloppet.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Nätet vimlar av enkla lån, som kan sökas av personer som betecknas som permanent bosatta i Sverige. Möjligheten att söka snabblån begränsas dock bitvis av det faktum att den sökande måste uppbära en viss inkomst från förvärvsarbete eller kapital – samt även vara fri från betalningsanmärkningar. Ungefär en tredjedel av de nätbaserade kreditgivarna beviljar dock lån till personer med anmärkningar, men som låntagare får man i sådana fall räkna med att betala högre ränta på lånen.

Enkla lån med kreditkort och checkräkningskredit

Den som förhåller sig skeptisk till de nätbaserade kreditgivarnas ogynnsamma villkor, kan istället ansöka om en kortkredit som bara utnyttjas vid behov. Utöver en fast årsavgift, betalar man enbart ränta på det utnyttjade kreditbeloppet. Ett ännu bättre alternativ att utöka sin privata likviditet är att ansöka om en checkräkningskredit, som i korthet innebär att krediten alltid finns tillgänglig latent. Räntan beräknas sedan utifrån det kreditbelopp som faktiskt utnyttjas. Utöver räntan på det lånade beloppet betalar man även en minimal ränta på hela det möjliga kreditbeloppet. Denna räntedel blir emellertid först kännbar när det gäller större checkkrediter i miljonklassen.

Banklån med säkerhet kräver utredning

Större banklån med säkerhet kräver alltid en mera ingående utredning av låntagarens privata finanser. I synnerhet i de fall kontantinsatsen är liten. Med andra ord är möjligheten begränsad att lätt låna stora penningbelopp. Den som däremot ansöker om ett större banklån och har goda inkomster från tjänst – samt kan lägga fram en kontantinsats motsvarande närmare hälften av värdet på säkerheten – kan däremot räkna med snabbt bifall på sin kreditansökan.

Sponsrade länkar