Jämför banklån

Den som kostar på sig att jämföra olika banklån, kan spara många värdefulla räntekronor genom att välja det billigaste lånet. Men var noga med att jämföra samma lånetyper med varandra.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Som spekulant på banklån bör man alltid sovra bland samtliga kreditalternativ på marknaden – och sist och slutligen välja det banklån som erbjuder de bästa räntevillkoren. Var noga med att jämföra liknande typer av banklån från olika storbanker – ett vanligt misstag är nämligen att man bara fokuserar på de banklån som den egna banken erbjuder. Var också beredd att byta bank ifall ett bankbyte kan medge omfattande ränterabatter. Att byta bank går på några minuter och innebär sällan något merarbete för bankkunden.

Jämför alltid samma typ av banklån

Ett vanligt förekommande misstag är att lånespekulanter jämför olika typer av lån, t.ex. privatlån och hypotekslån. En sådan jämförelse är inte rättvisande eftersom förutsättningarna för lånen är sinsemellan avvikande – det förstnämnda är ett blancolån, medan det senare förutsätter en säkerhet som pant. Faktorer med central påverkan på räntesättningen. Tänk vidare på följande:

Dessa beteckningar ger upphov till stor förvirring vid jämförelser av banklån, men så länge banklånen inte kräver någon uttalad säkerhet, bör man alltid ta dem för vad det är; nämligen olika former av blancolån.

Sponsrade länkar