Kreditkort jämförelse

Du som står för beslutet att ansöka om en kortkredit bör jämföra åtminstone en handfull olika erbjudanden. Fokusera på de egenskaper hos kortkrediten som du finner viktiga.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Som spekulant på kortkrediter har man alltid ett brett spektrum av erbjudanden att jämföra mot varandra. Börja med att begränsa erbjudandena till en handfull intressanta alternativ, som du rangordnar utifrån de parametrar som du finner vara av vikt. Tänk på att en låg fast årsavgift alltid kompenseras av höga krediträntor – och tvärt om. Den som ofta utnyttjar kortkrediten vinner således sällan på att välja ett kreditkort med låg årsavgift. Ta i första hand följande egenskaper hos kortkrediten i beaktande:

Liggande reservkredit

Även du som bara sporadiskt utnyttjar din kortkredit, kan ha nytta av att ha en reservkredit liggande. Kreditkortet fungerar således som en buffert, som kan användas om något oförutsett skulle uppstå. Du som enbart behöver en buffertkredit, bör i första hand fokusera på kortkrediter med låg årsavgift. I skrivande stund finns ett antal kreditkort som är helt gratis i fråga om fast årlig avgift.

Sponsrade länkar