Låna pengar av privatpersoner

Bankerna får idag utstå konkurrens från nyetablerade företag, vars affärsidé går ut på att administrera lån mellan privatpersoner.

Kreditavtal mellan två personer
Kreditavtal mellan privatpersoner kan upprättas både med och utan mellanhand. Tänk dock på att få avtalet vidimerat ifall det upprättas utan auktoriserad mellanhand.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Nuvarande kreditmarknad domineras till övervägande del av stora kreditgivare med storbankerna i spetsen. Dessa har på senare tid fått ge vika för uppstickare på nätet – och fram till nyligen även för olika typer av mellanhänder som administrerar lån mellan privatpersoner.

Ny trend på den svenska lånemarknaden

Att låna pengar av varandra är en realtivt ny trend i Sverige, som dock varit etablerad i USA under många år. Fenomenet benämns peer-to-peer, eller people-to-people. På den svenska marknaden är företaget Trustbuddy ledande inom lån mellan privatpersoner. Den som lånar ut pengar kan räkna med att tjäna uppemot 12 procent i avkastning på kapitalet. För den som lånar innebär detta en genomsnittlig kostnad på 20 procent i månaden, vilket ger en räntesats på drygt 100 procent omräknat till årlig räntekostnad.

Agera mellanhand – en utmärkt affärsidé

Mellanhanden tjänar således pengar, men räntan är – paradoxalt – nog konkurrenskraftig jämfört med de kreditgivare som erbjuder snabblån och onlinekrediter. Till skillnad från dessa behöver mellanhanden emellertid inte punga ut med lånebloppet, utan enbart betala ut och ta emot ränta på andras pengar. En till synes utmärkt affärsidé. Däremot tillhandahåller dessa s.k. mellanhänder vanligen samarbetsavtal med inkassoföretag, som driver in obetalda skulder till ägarna. På så sätt kan ägarna räkna med att få tillbaka såväl ränta som utlånade pengar – eventuellt med en viss fördröjning.

Sponsrade länkar