Mikrolån – unik möjlighet att låna pengar snabbt

Ett mikrolån är förbundet med kort löptid, hög ränta och söks i första hand online. Lånet, som är en högkostnadskredit, förmedlas i samtliga fall snabbt utan krav på säkerhet.

Tiokronorsmynt
De minsta mikrolånen finns i nuläget tillgängliga online.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Mikrolån är en numera allmänt vedertagen beteckning på de småkrediter som beviljas utan säkerhet och krav på ordnad privatekonomi. Långivarna hanterar ansökan med hjälp av automatiska kreditprövningar efter obligatorisk inmatning av kontaktuppgifter och kontonummer. Därefter överförs pengarna till långivarens bankkonto. En gemensam nämnare för mikrolån och snabblån är att långivarna ibland väljer att betala ut pengar till långivare med betalningsanmärkningar. Till skillnad från övriga privatlån beviljas ett mikrolån rekordsnabbt – men skulden ska också betalas tillbaka inom en ytterst snäv tidsram.

Mikrolån – belopp och ränta

Kreditaktörerna på marknaden för mikrolån delar i regel ut smålån i spannet mellan 500 och 10 000 kronor. Det senare beloppet utgör ett absolut maxtak. Tillvägagångssättet består i att man ansöker om lånen antingen online eller via sms. De nätbaserade snabblånen, som idag dominerar marknaden, finns tillgängliga via moderna mobiltelefoner med webbläsare. Räntesatserna för mikrolånen är emellertid snarlika för båda typerna – oavsett om lånen söks via sms eller online. För rättvisans skull kan dock tillstyrkas att smslånen brukar vara någon procent dyrare än sina nätbaserade motsvarigheter.

Dyrare mikrolån för personer med betalningsanmärkning

Långivare som väljer att välkomna personer med betalningsanmärkningar gör ytterligare räntepåslag för att värja sig mot riskerna hos denna kundgrupp. Till riskgrupperna hör, förutom personer med betalningsanmärkningar, presumtiva låntagare med skulder hos Kronofogden samt personer utan taxerad inkomst (s.k. nolltaxerare). Omkring hälften av kreditgivarna på marknaden för mikrolån beviljar lån till personer med låga taxerade inkomster och betalningsanmärkningar.

Betala tillbaka hela skulden

Den som väntar med att betala tillbaka hela skulden riskerar att åka på ytterligare kostnader. I normalfallet leder en obetald räkning till en oskyldig betalningspåminnelse, men när det gäller mikrolån förhåller det sig annorlunda. En försenad amortering riskerar att på ögonblicket höja lånekostnaden med hundratals procent i form av en oförutsedd aviavgift. Detta är ett medvetet drag från långivarna; man är nämligen varse om att få låntagare lusläser det finstilta i avtalet.

Vänd dig till skuldrådgivningen i din kommun för stöd

Vänd dig till skuldrådgivningen i din kommun ifall du behöver hjälp med att få en trasslig privatekonomi på fötter. Kommunen kan hjälpa till med att lägga budget och betala räkningar. Vid behov kan skuldrådgivningen även ansöka skuldsanering och avbetalningsplaner hos borgenärer och långivare. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida under rubriker såsom budget- och skuldrådgivning eller ekonomi- och skuldrådgivning.

Detta behöver du veta om mikrolån – vanliga frågor

✅ Vad ska jag göra efter ansökan?

Efter att du ansökt om snabblån behöver du invänta besked om avslag eller bifall. Anteckna gärna räntan, återbetalningstiden och övriga villkor så att du slipper onödiga avgifter på grund av försenade amorteringar. Vidare kan det vara värt att vara på alerten ifall långivaren kräver kompletterande upplysningar. Svara alltså i telefon och på eventuella mail under handläggningstiden.

✅ Hur ser processen från ansökan till utbetalning ut?

Långivare använder sig idag av automatiska kreditprövningar. Större mikrolån, som hanteras av en traditionell bank, handläggs däremot manuellt. För mikrolån behöver en personlig kontakt mellan parterna emellertid sällan upprättas. När man ansöker om mikrolån görs en automatiserad kontroll mot Skatteverkets inkomstregister och kronofogdemyndighetens register över betalningsanmärkningar. Likaså görs en kontroll mot Upplysningscentralen (UC). Man bör alltså vara medveten om att en låneansökan är förbunden med en kreditupplysning.

✅ Vad händer om man inte kan betala tillbaka lånet i tid?

Generellt gäller att den som saknar återbetalningsförmåga inte bör låna pengar hos denna typ av kreditgivare. Detta på grund av att mikrolån kännetecknas av korta löptider och exceptionellt hög ränta. Långivare, som administrerar mikrolån, har i regel en helautomatisk process för såväl utbetalning av pengarna som indrivning av skulden. Detta innebär att en obetald amortering snabbt kan leda till att lånet vidarebefordras för indrivning till Kronofogden. Reglerna är således stenhårda och långivaren erbjuder sällan någon ytterligare avbetalningsplan.

✅ Kan jag låna pengar i form av mikrolån trots betalningsanmärkning?

I undantagsfall kan långivare gå med på att bevilja mikrolån och snabblån till personer med betalningsanmärkning. I synnerhet om betalningsanmärkningen ligger långt tillbaka i tiden och låntagaren i övrigt har en godtagbar taxerad förvärvsinkomst.

✅ Hur snabb utbetalning kan man räkna med?

För mikrolån gäller i regel att man får svar direkt. Processen från ansökan till utbetalning tar några minuter under vardagar. Huruvida man kan räkna med en snabb utbetalning även på helger beror på om långivaren har avtal med låntagarens bank. Om så är fallet kan utbetalning göras direkt till ditt konto. Långivaren upplyser om detta på sin hemsida, oftast i en separat frågespalt eller dylikt.

✅ Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är ett uttryck för lånets totalkostnad inklusive uppläggningsavgifter. Tänk dock på att förseningsavgifter och avgifter för inkasso inte räknas in i den effektiva räntan. Man kan alltså hålla nere kostnaderna genom att betala tillbaka hela lånet i tid.

✅ Kan jag själv välja hur snabbt jag vill betala tillbaka lånet?

I vissa fall kan du själv välja hur snabbt du vill återbetala på lånet. Många långivare har två parametrar som du själv anger vid ansökan, nämligen lånetid och belopp. Tänk på att du inte kan justera dessa parametrar i efterhand, till exempel ifall du skulle få svårigheter med återbetalningen.

✅ Kan jag ansöka om mikrolån utan kreditupplysning hos UC?

Ja, inte alla långivare ställer krav på UC. Men i gengäld tar behandlingen av låneansökan något längre tid då ansökan istället kan behöva hanteras manuellt. Den som har tidsmarginaler att vänta på pengarna gör därför klokt i att undvika en prick i UC-registret. En akilleshäl med dessa lån är att räntan tenderar att vara något högre än hos långivare som prioriterar helautomatiska kreditprövningar.

✅ Vilken hjälp kan jag få från kommunens skuldrådgivning?

Kommunen står till tjänst med att planera din ekonomi. Skuldrådgivaren kan även göra upp en budget samt upplysa om i vilken ordning du bör betala av dina skulder. Vänd dig till kommunens skuldrådgivning om du har behållning av dessa tjänster, som f.ö. är helt kostnadsfria.

Tidsbokningsmöjlighet och kontaktuppgifter finns alltid att tillgå på kommunens hemsida. Tänk på att kommunen inte erbjuder lån (vare sig mikrolån eller privatlån). Däremot kan man remittera hårt skuldsatta kunder till den enhet som hanterar försörjningsstöd (tidigare socialbidrag).

✅ Kan jag som har inkomst i utlandet få mikrolån i Sverige?

Ja, i teorin är det möjligt men inte alltid i praktiken. Detta för att många banker och långivare, som hanterar mikrolån, inte kan se din utländska inkomst i taxeringsuppgifterna. En synlig inkomst krävs för att din kreditvärdighet ska kunna bedömas automatiskt. Om din utländska inkomst är synlig hos Skatteverket brukar mikrolån således kunna beviljas förhållandevis snabbt. I annat fall krävs en manuell ärendehantering, som föregås av att du först skickar in uppgifter om inkomst till långivaren.

✅ Finns det möjlighet att skjuta upp återbetalningen?

Nej, generellt gäller att du ska betala tillbaka skulden inom utsatt tid. Om långivaren har telefonbaserad kundtjänst kan man undantagsvis ringa och omförhandla amorteringstiden. Detta är dock snarare undantag än regel. Utgå aldrig från att det är möjligt att ändra löptiden. Om du mot förmodan skulle lyckas – be alltid om en skriftlig bekräftelse på din nya återbetalningsplan.

✅ Kan jag ansöka om olika mikrolån samtidigt?

Ja, det går bra. Tänk på att varje kreditprövning leder till en prick i UC-registret. När antalet prickar blir tillräckligt många beviljas i regel inte lånen. Men generellt går det bra att låna samtidigt från en handfull olika långivare.

Sponsrade länkar