Korttidslån

Ett korttidslån är inte synonymt med snabblån. Medan snabblånets främsta kännetecken är den korta handläggningstiden, karakteriseras korttidslånen istället av den korta löptiden.

Pengar och timglas
Korttidslån avser lån med kort löptid – inte lån med snabb handläggningstid. Efter att pengarna blivit disponibla bör man således omgående börja planera återbetalningen.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Ett korttidslån behöver inte handläggas snabbt, utan kännetecknas istället av den korta löptiden. Merparten av de korttidslån som återfinns på den svenska kreditmarknaden är att betrakta som regelrätta blancolån – ett hypotekslån avser vanligen en större penningsumma och har därmed också en längre löptid (gäller för låntagare med normal förvärvsinkomst).

Exempel på korttidslån

Snabblån från den nätbaserade marknaden utgör i samtliga fall exempel på korttidslån; tillika ett begrepp som definieras enbart utifrån löptidens längd. Generellt sett brukar korttidslånen ha löptider på mellan några veckor och maximalt ett år. Blancolån med längre löptid kallas istället för privatlån. Följande kredittyper, utöver snabblånen, räknas sålunda som korttidslån:

Tänk på att de kreditgivare som erbjuder korttidslån till privatpersoner inte behöver ha tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva utlåningsverksamhet. Således kan det vara svårt att bedöma huruvida de är seriösa eller inte. Banker, som däremot även administrerar företagskrediter, måste emellertid förfoga över Finansinspektionens tillstånd för att få bevilja krediter. Som låntagare bör man ha detta i åtanke – i synnerhet om man för första gången ansöker om ett lån hos en okänd kreditaktör.

Sponsrade länkar