LendSmart Låna med förnuft

Kreditkort utan UC

Den som gör en kreditupplysning på en privatperson måste enligt nuvarande lagstiftning ha ett legitimt behov av att genomföra densamma. Det ligger generellt sett i kreditgivarens intresse att göra en kreditupplysning.

Glad kvinna med kreditkort
Etablerade bankkunder – och personer med erkänt bra ekonomi – kan beviljas kreditkort utan någon initial kreditupplysning.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Kreditgivare är aldrig tvingade att göra en kreditupplysning på beställaren av ett kreditkort. Kreditupplysningen genomförs i regel som en ren säkerhetsåtgärd; någon skyldighet att genomföra en sådan föreligger alltså inte. Intresset ligger helt och hållet hos kreditgivaren, som fattar beslutet om vem som ska tilldelas ett kreditkort. I fråga om kreditkort görs sällan kreditupplysningar på etablerade bankkunder. Anledningen till att många kreditgivare ändå genomför kreditupplysningar är kopplad till det faktum att en stor del av de utfärdade kreditkorten beställts av mindre kända kreditaktörer online, som inte bedriver övrig bankverksamhet.

Kreditupplysning – en del av bankernas policy

Skyldigheten att genomföra kreditupplysningar finns inte reglerad i lag. Däremot kan den vara inskriven i kreditgivarnas policybelsut för beviljandet av krediter. Detta innebär att enskilda banktjänstemän är skyldiga att göra kreditupplysningar på sina kunder – även i fråga om mindre krediter såsom kontokrediter och kreditkort. Detta innebär i praktiken följande:

  • Den som är etablerad bankkund – och sedan tidigare betrodd av banken – kan mycket väl tilldelas en kortkedit utan att banken genomför någon kreditupplysning. Den som däremot bytt bank under det senaste halvåret – och saknar ekonomiska tillgångar i from av bundet eller löst kapital – kan däremot bli föremål för en kreditupplysning på initiativ av kreditgivaren.
  • En bank – eller en kreditgivare – får enbart göra en kreditupplysning i de fall ett legitimt behov föreligger. Med legitimt behov menas i regel att två parter ingår ett kreditavtal – storleken saknar dock betydelse.

I de fall en fysisk person blir föremål för en kreditupplysning, ska vederbörande omgående få skriftligt besked om att upplysningen genomförts.

Sponsrade länkar