Kreditkort utan UC

Den som gör en kreditupplysning på en privatperson måste enligt nuvarande lagstiftning ha ett legitimt behov av att genomföra densamma. Det ligger generellt sett i kreditgivarens intresse att göra en kreditupplysning.

Glad kvinna med kreditkort
Etablerade bankkunder – och personer med erkänt bra ekonomi – kan beviljas kreditkort utan någon initial kreditupplysning.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Kreditgivare är aldrig tvingade att göra en kreditupplysning på beställaren av ett kreditkort. Kreditupplysningen genomförs i regel som en ren säkerhetsåtgärd; någon skyldighet att genomföra en sådan föreligger alltså inte. Intresset ligger helt och hållet hos kreditgivaren, som fattar beslutet om vem som ska tilldelas ett kreditkort. I fråga om kreditkort görs sällan kreditupplysningar på etablerade bankkunder. Anledningen till att många kreditgivare ändå genomför kreditupplysningar är kopplad till det faktum att en stor del av de utfärdade kreditkorten beställts av mindre kända kreditaktörer online, som inte bedriver övrig bankverksamhet.

Kreditupplysning – en del av bankernas policy

Skyldigheten att genomföra kreditupplysningar finns inte reglerad i lag. Däremot kan den vara inskriven i kreditgivarnas policybelsut för beviljandet av krediter. Detta innebär att enskilda banktjänstemän är skyldiga att göra kreditupplysningar på sina kunder – även i fråga om mindre krediter såsom kontokrediter och kreditkort. Detta innebär i praktiken följande:

I de fall en fysisk person blir föremål för en kreditupplysning, ska vederbörande omgående få skriftligt besked om att upplysningen genomförts.

Sponsrade länkar