Kortkrediter för studenter utan arbete och lön

Utmärkande för så kallade studentkreditkort är kreditgivaren ser mellan fingrarna beträffande sedvanliga krav på inkomst och förvärvsarbete. Kortkrediten beviljas således på grundval av statliga studiemedel.

Kvinnlig student vid datorn
Storbankerna utfärdar en rad kreditkort riktade till studenter utan inkomst – på så sätt kan studenternas kreditbehov också tillmötesgås.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

En vanlig privatperson, utan vare sig inkomst eller arbete, kan i regel inte bli beviljad en kortkredit. Däremot gäller motsatsen för landets studenter, som enkelt kan ansöka om något av de specialdesignade studentkreditkort som erbjuds av storbankerna. Som student behöver man inte ha någon annan inkomst än statliga studiemedel (det räcker de facto med enbart bidragsdelen).

Låga kreditbelopp på studentkreditkort

Det som emellertid skiljer studentkreditkorten från vanliga kreditkort är att betalningen inte sker mot faktura. Istället finns en kontokredit kopplad till kortet. Kortet fungerar alltså som ett vanligt bankkort så länge det finns disponibla medel på kontot. När pengarna tar slut går krediten in som reservalternativ. I skrivande stund erbjuder Länsförsäkringar, Metro och storbankerna de mest intressanta kreditkorten för studenter. Gemensamt för kreditkorten är följande karakteristika/villkor:

Studenter som förvärvsarbetar kan självfallet – genom att åberopa inkomst av tjänst – ansöka om vanliga kortkrediter som betalas mot faktura. Som förvärvsarbetande student kan man naturligtvis samtidigt ansöka om en studentkredit.

Sponsrade länkar