Sekretesspolicy

LendSmart.se går i god för att privata och konfidentiella data om kreditgivarna inte distribueras vidare till tredje part. Hit hör t.ex. information om IP-nummer, webbläsare och geografisk lokalisering. Däremot använder sig våra tredjepartsannonsörer – däribland Google – av sin s.k. DART-cookie, vars uppgift är att kartlägga besökarnas surfbeteende för att därigenom anpassa annonsinnehållet till besökarnas intressen och vanor. Som nätsurfare kan man undvika att få sitt surfbeteende kartlagt genom att kontakta tredjepartsannonsören eller genom att blockera annonsvisning i webbläsaren.