LendSmart Låna med förnuft

Banklån utan inkomst

De traditionella bankerna har fortfarande en snäv syn på inkomstbegreppet; åtminstone i den bemärkelsen att utgångspunkten alltid är att den som ansöker om lån förfogar över en stabil förvärvsinkomst.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Den som förfogar över en tillsvidareanställning har större möjlighet att få banklån än personer som lyder under andra anställningsformer – detta gäller såväl bostadslån som mindre privatlån utan säkerhet. De större bankerna är – paradoxalt nog – mera nitiska än nyetablerade kreditinstitut, åtminstone när det gäller de inkomstkrav som ställs på låntagarna. Trenderna hos bankväsendet pekar emellertid på följande:

  • Bankerna bifaller allt oftare låneansökningar från privatpersoner utan fast anställning. Många banktjänstemän har vittnat om att denna tendens i första hand hänför sig till den försvagade auktoriteten hos anställningstryggheten och LAS. Det har, de facto, under de senaste tjugo åren blivit både lättare och billigare att säga upp arbetstagare – trots att uppsägningarna föregåtts av MBL-förhandlingar.
  • De större bankerna tillämpar inte sällan en s.k. individuell kreditscoring, som i korthet går ut på att positiva faktorer i en låntagares privatekonomi vägs mot negativa dito. I de fall den positiva vågskålen utgår som segrare beviljas blanklånet i fråga. I de fall bankerna har en uttalad säkerhet för lånet, är inkomstkällans varaktighet och säkerhet av högst ringa betydelse för långivaren.

Svårt få banklån som privat näringsidkare

Småföretag och mindre ekonomiska föreningar har – icke desto mindre – fortfarande svårt att låna pengar i företagets namn. Som anställd på ett småföretag är det emellertid enklare att låna pengar än jämfört med om motsvarande företag skulle ansöka om ett företagslån i samma storleksklass – ett faktum som vittnar om bankernas förkärlek för förvärvsarbetande låntagare. Denna trend håller dock på att luckras upp, vilket sannolikt innebär att företag framöver kommer att ha samma tillgång till banklån som privatpersoner anställda på företagen.

Sponsrade länkar