Banklån utan inkomst

De traditionella bankerna har fortfarande en snäv syn på inkomstbegreppet; åtminstone i den bemärkelsen att utgångspunkten alltid är att den som ansöker om lån förfogar över en stabil förvärvsinkomst.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Den som förfogar över en tillsvidareanställning har större möjlighet att få banklån än personer som lyder under andra anställningsformer – detta gäller såväl bostadslån som mindre privatlån utan säkerhet. De större bankerna är – paradoxalt nog – mera nitiska än nyetablerade kreditinstitut, åtminstone när det gäller de inkomstkrav som ställs på låntagarna. Trenderna hos bankväsendet pekar emellertid på följande:

Svårt få banklån som privat näringsidkare

Småföretag och mindre ekonomiska föreningar har – icke desto mindre – fortfarande svårt att låna pengar i företagets namn. Som anställd på ett småföretag är det emellertid enklare att låna pengar än jämfört med om motsvarande företag skulle ansöka om ett företagslån i samma storleksklass – ett faktum som vittnar om bankernas förkärlek för förvärvsarbetande låntagare. Denna trend håller dock på att luckras upp, vilket sannolikt innebär att företag framöver kommer att ha samma tillgång till banklån som privatpersoner anställda på företagen.

Sponsrade länkar