LendSmart Låna med förnuft

Penninglån

Begreppet penninglån är en förtydligande beteckning på krediter som avser kontanta pengar. I lagtext används begreppet sällan – istället väljer man i juridiska sammanhang hellre att använda sig av begreppet krediter.

Hundralappar på bunt
Ett penninglån är i strikt bemärkelse ett lån som frigör kontanta medel som kan disponeras efter önskemål. Kreditgivaren kan mycket väl ha inteckning i en säkerhet för penninglånet.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

I kreditsammanhang är det ofta underförstått att ett lån betyder att en part använder någon annans pengar till valfritt ändamål. I lagtext används sällan begreppet lån, då ordets betydelse är så brett att det även kan avse lån av annan egendom än pengar; något som i teorin skull kunna utnyttjas friskt i manipulationssyfte i juridiska sammanhang. Tänk således på att använda följande uttrycksformer:

  • För privatpersoner som upprättar juridiskt bindande kreditavtal mellan varandra (utan att blanda in något kreditinstitut) skadar det inte att vara övertydlig i kontraktet. Använd således hellre begreppet penninglån med efterföljande belopp än enbart lån eller kredit.
  • Alla kreditavtal, som upprättas avseende penninglån, ska tydligt precisera löptid och amortringstakt, liksom räntekostnader. Avtalen ska sedan vidimeras av tredje part.

Penninglån i underförstådd bemärkelse

Alla banklån är i strikt bemärkelse att betrakta som penninglån, trots att det rör sig om hypotekslån till bostäder. I det senare sammanhanget blir pengarna dock aldrig disponibla i reell bemärkelse, utan egendom (bankens inteckning) byts istället ut mot skuld. Tänk emellertid på att bankerna ibland kallar blancokrediter för penninglån. Det rör sig i sådana fall om mindre lån utan säkerhet, vars syfte oavkortat är någon form av konsumtion. Bankerna skiljer nämligen alltjämt på konsumtionslån och lån med säkerhet, varvid kreditgivaren får inteckning i den säkerhet som låntagaren åberopar.

Sponsrade länkar