Mikrolån trots betalningsanmärkningar

Finessen med mikrolån är att kreditgivarna knappt ställer några som helst villkor på låntagarna. Även personer med betalningsanmärkningar kan få mikrolån hos ca hälften av kreditgivarna på marknaden.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Långivarna på marknaden för mikrolån garderar sig mot s.k. riskgrupper genom att ta ut flerfaldigt högre räntor för sina krediter än vad som är brukligt på kreditmarknaden. Detta innebär i praktiken att även låntagare med betalningsanmärkningar är välkomna att ansöka om en stor del av de mikrolån som marknaden erbjuder. Du som har dragit på dig en betalningsanmärkning bör emellertid tänka på följande:

Individuell kreditscoring allt vanligare

Marknaden tenderar att bli mer flexibel gentemot olika låntagargrupper; ett av leden i långivarnas strävan efter en rättvisare kreditbedömning är att göra en individuell kreditscoring istället för att följa en förutbestämd mall med en rad orubbliga krav. Denna kreditscoring går i korthet ut på att positiva och negativa faktorer i ens privatekonomi jämförs mot varandra. En betalningsanmärkning kan således vägas upp av en hög årsinkomst, sparkapital eller egendom i form av bundna tillgångar, t.ex. fastigheter eller markegendom. I sammanhanget bör betonas att denna förändring också innebär att personer utan betalningsanmärkningar kan få avslag på låneansökningar – i synnerhet om någon annan del av privatekonomin uppvisar påtagliga brister.

Sponsrade länkar