Låneskydd

Den som blir beviljad ett bostadslån har möjlighet att teckna en försäkring, som går in och täcker återbetalningarna i händelse av att låntagaren skulle bli arbetslös eller av annan anledning får nedsatt betalningsförmåga.

Låneskydd för hus
Ett låneskydd är en försäkring mot nedsatt betalningsförmåga, vanligen till följd av arbetslöshet. Försäkringen är vanligt förekommande i samband med bolån.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Ett låneskydd är en typ av försäkring som är utarbetad för att fungera som skydd när betalningsförmågan hos en låntagare av olika anledningar blivit nedsatt. I nio av tio fall beror den nedsatta arbetsförmågan på arbetslöshet eller sjukskrivning. Försäkringen brukar i första hand tecknas i kombination med bostadslån, varför beteckningen bolåneskydd används parallellt med termen låneskydd. Försäkringen går bara in och täcker mellanskillnaden mellan den tidigare inkomsten och arbetslöshetsersättningen – på så sätt märker försäkringstagaren inte av någon försämring i ekonomin.

Förutsättningar för att få låneskydd

Möjligheten att få låneskydd prövas individuellt från fall till fall. Det faktum att man blivit beviljad ett större lån utgör således inte någon absolut garanti för att ett låneskydd ska kunna kopplas till lånet ifråga. Följande villkor brukar i allmänhet gälla:

Handelsbanken erbjuder i skrivande stund ett särskilt populärt låneskydd, som kan tecknas snabbt och enkelt så fort man fått bifall på sin låneansökan.

Sponsrade länkar