LendSmart Låna med förnuft

Låneskydd

Den som blir beviljad ett bostadslån har möjlighet att teckna en försäkring, som går in och täcker återbetalningarna i händelse av att låntagaren skulle bli arbetslös eller av annan anledning får nedsatt betalningsförmåga.

Låneskydd för hus
Ett låneskydd är en försäkring mot nedsatt betalningsförmåga, vanligen till följd av arbetslöshet. Försäkringen är vanligt förekommande i samband med bolån.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Ett låneskydd är en typ av försäkring som är utarbetad för att fungera som skydd när betalningsförmågan hos en låntagare av olika anledningar blivit nedsatt. I nio av tio fall beror den nedsatta arbetsförmågan på arbetslöshet eller sjukskrivning. Försäkringen brukar i första hand tecknas i kombination med bostadslån, varför beteckningen bolåneskydd används parallellt med termen låneskydd. Försäkringen går bara in och täcker mellanskillnaden mellan den tidigare inkomsten och arbetslöshetsersättningen – på så sätt märker försäkringstagaren inte av någon försämring i ekonomin.

Förutsättningar för att få låneskydd

Möjligheten att få låneskydd prövas individuellt från fall till fall. Det faktum att man blivit beviljad ett större lån utgör således inte någon absolut garanti för att ett låneskydd ska kunna kopplas till lånet ifråga. Följande villkor brukar i allmänhet gälla:

  • Låntagaren får inte ha passerat en viss ålder, vanligen pensionsåldern.
  • Man bör ha fast bostadsadress i Sverige samt oftast vara svensk medborgare.
  • Försäkringen har en viss karensperiod, vanligen ca ett halvår. Ifall man förlorar arbetet, eller blir varslad, under karensperioden träder inte skyddet i kraft.
  • Skyddet måste vara kopplat till ett utvalt lån – det gäller således inte för samtliga krediter i hushållet.

Handelsbanken erbjuder i skrivande stund ett särskilt populärt låneskydd, som kan tecknas snabbt och enkelt så fort man fått bifall på sin låneansökan.

Sponsrade länkar