LendSmart Låna med förnuft

Beräkna lånekostnad

Kostnaden för ett lån består av räntor och amorteringar. På nätet finns mängder av färdiga kalkyler för den som vill beräkna lånekostnaderna.

Beräkning av lånekostnad
Använd storbankernas kalkyleringsverktyg online för att slippa bli överrumplad av felaktiga beräkningar.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Nätet vimlar av kalkyler för den som vill beräkna sina lånekostnader. Storbankerna – liksom merparten av landets fastighetsmäklarföretag – erbjuder adekvata verktyg för uträkning. Dock är räkneverktygen inte alltid fullständiga, t.ex. i följande hänseenden:

  • I fråga om bolån har man vanligen en del bunden ränta och en rörlig lånedel. De enklare kalkyleringsverktygen tar inte hänsyn till om räntan är bunden eller inte – man ombeds bara fylla i räntesatsen. Inte heller tar verktygen hänsyn till om lånet är upplagt med annuitet eller rak amorteringstakt. De mera avancerade räkneverktygen tar emellertid hänsyn till dylika variabler.
  • Beräkna även lånekostnaden i förhållande till alla de merkostnader som tillkommer vid fastighetsköp (ifall lånet är ett bostadslån). Tänk t.ex. på att man inte kan få hypotekslån för att finansiera kostnaden för lagfart och pantprev (då dessa kostnader inte är att betrakta som säkerhet för lånet).
  • Tänk också på att ingen ränta är rent rörlig. S.k. rörliga räntor är de facto bundna under en tremånadersperiod. Räkneverktygen tar sällan hänsyn till detta faktum.

Bankernas räkneverktyg mest pålitliga

Generellt gäller att bankerna erbjuder de mest pålitliga verktygen för att räkna ut lånekostnaden, då deras verktyg ligger till grund för uträkningen av den faktiska lånekostnaden. Mäklarnas verktyg är – å andra sidan – enbart vägledande, varför behovet av exakthet inte är lika påfallande. Storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank tillhandahåller alla fullgoda uträkningsverktyg.

Sponsrade länkar