LendSmart Låna med förnuft

Mikrolån 2000 kronor

Ett mikrolån på 2000 kronor kostar i genomsnitt en femhundring att låna. Somliga långivare kräver att beloppet återbetalas i sin helhet inom 30 dagar, medan andra är beredda att dagtinga med löptiden.

Sponsrade länkar

För mikrolån i storleksklassen 2000 kronor gäller att de kan sökas såväl via sms som på nätet. Lånen i denna storleksklass kännetecknas i regel av följande karakteristika:

  • Handläggningsprocessen är alltigenom automatiserad, vilket innebär att den enbart består av kontroll mot person- och inkomstuppgifter i utvalda register.
  • Utbetalningen initieras vanligen manuellt och kan ta någon dag i anspråk. Själva lånelöftet erhålls emellertid inom någon minut efter att ansökan inkommit långivaren.
  • Kostnaden för ett mikrolån på 2000 kronor bör aldrig omfatta mer än en fjärdedel av själva lånebeloppet – dvs. 500 kronor. Detta gäller även för långivare som erbjuder lån till personer med betalningsanmärkning (dessa är vanligtvis något dyrare eftersom låntagaren tillhör en riskgrupp).

Gratis mikrolån på 2000 kronor

Somliga aktörer på den mångfasetterade kreditmarknaden för mikrolån försöker locka till sig nya kunder genom att erbjuda gratis mikrolån. Hit hör bland annat Vivus och Pengos, men kreditgivarnas erbjudanden är långt ifrån konstanta. För personer med sporadiska behov av att låna små belopp kan dessa erbjudanden te sig riktigt lönsamma, men förutsättningen är i så fall att man inte gjort sig beroende av återkommande mikrolån. För lån nummer två betalar man nämligen ordinarie ränta – även hos de nämnda kreditaktörerna Pengos och Vivus.

Sponsrade länkar