LendSmart Låna med förnuft

Onlinelån

Begreppet onlinelån omfattar egentligen alla lån som kan ansökas över nätet – detta innebär idag så gott som alla lån. Däremot avser begreppstypen i vardagligt tal enbart snabblån som kan sökas på nätet.

Kreditkort och dator
Begreppet onlinelån har breddats som en följd av att alla typer av lån numera kan sökas online. En kortkredit, som söks på nätet, är således också en form av onlinelån.

Sponsrade länkar

Trots att begreppet onlinelån egentligen bör hänföras till alla krediter som kan sökas på nätet, används termen i vardagligt tal för att känneteckna de ogynnsamma småkrediter – med kort löptid – som riktar in sig mot riskgrupper. Till saken hör dock att i princip alla kreditgivare idag erbjuder onlinelån, men som presumtiv låntagare bör man dock undvika att ansöka om en rad olika krediter på nätet:

  • Stora krediter med långa löptider bör sökas på ett fysiskt bankkontor. På så sätt kan man förhandla om räntan och slipper – till skillnad från onlineansökningar – rakt av acceptera den ränta som banken erbjuder. I fråga om stora bostadslån och privatlån kan även någon tiondels ränta betyda stora besparingar i reella penningsummor.
  • Den som ansöker om mindre kreditalternativ har däremot sällan något att vinna på att besöka ett bankkontor. Småkrediter är sällan förhandlingsbara – detsamma gäller kortkrediter och mindre checkräkningskrediter.

Onlinelån som alternativ till smslån

På marknaden för snabblån kan man som låntagare oftast välja mellan onlinelån och smslån. Ett onlinelån är i de allra flesta fall mer fördelaktigt än ett traditionellt smslån; detta med anledning av att onlinelånen inte är förbundna med lika många tilläggsavgifter som smslånen. Det lönar sig med andra ord att välja onlinealternativen i fråga om mikrokrediter, medan det i de övriga fall som exemplifieras ovan kan vara betydligt billigare att ansöka direkt på plats.

Sponsrade länkar