LendSmart Låna med förnuft

Välj ett lån som kan betalas tillbaka utan avgift

Den som ansöker om ett större banklån – särskilt lån som läggs upp på flera år – bör undvika att ta banklån med långa bindningstider.

Dollarsedlar och miniräknare
Rörliga lån är att föredra för den som har ambitionen att amortera snabbt, t.ex. för personer som råkat komma över ett oväntat arv.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 år - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 35 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
1 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
500 - 20 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
1 år - 4 år
Belopp
1 000 - 25 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - 5 år
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
5 000 - 20 000
Löptid
3 mån - 31 mån
Belopp
1 000 - 40 000
Löptid
1 mån - 36 mån
Belopp
1 000 - 30 000
Löptid
1 mån - Valfri
Belopp
5 000 - 50 000
Löptid
12 mån - 96 mån
Belopp
2 000 - 15 000
Löptid
1 år - 10 år
Belopp
3 000 - 20 000
Löptid
12 mån - 60 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 1 mån
Belopp
500 - 12 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
1 000 - 5 000
Löptid
1 mån - 3 mån
Belopp
2 000 - 20 000
Löptid
1 mån - 1 år
Belopp
5 000 - 30 000
Löptid
Valfri
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 6 mån
Belopp
1000 - 4 000
Löptid
1 dagar - 1 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 mån - 4 mån
Belopp
10 000 - 30 000
Löptid
1.5 år - 5 år
Belopp
1000 - 30 000
Löptid
1 mån - 12 mån
Belopp
1000 - 25 000
Löptid
1 mån - 24 mån
Belopp
1000 - 40 000
Löptid
1 år - 2 år

Sponsrade länkar

Många låntagare reflekterar inte över bindningstiden på sina bostadslån och privatkrediter. Man godtar helt sonika den bindningstid som bankerna föreslår i utbyte mot en något lägre ränta. Det är visserligen korrekt att räntekostnaden bör stå i fokus för alla typer av lån – en låg ränta innebär i slutändan en låg kreditkostnad. Men som låntagare bör man även prioritera ett lån, som kan återbetalas när som helst – utan avgift eller så kallad ränteskillnadsersättning. Denna typ av lån förutsätter korta bindningstider.

Tips till låntagaren för bästa ränteekonomi

Några tips på väg i syfte att skapa en fördelaktig ränteekonomi:

  • Det bästa sparandet är alltid att amortera – tillika ett vanligt råd av sakkunniga inom kreditbranschen. Som låntagare kan du plötsligt få ett oväntat arv eller en löneförhöjning som medger en snabbare amorteringstakt än den ursprungliga. Den som har bundit sina lån – och vill återbetala lånet innan bindningstidens utgång – måste dock betala ersättning till banken för de förlorade ränteintäkterna. Med rörliga lån slipper man detta problem och kan således amortera skulden i valfri takt.
  • Tänk dock på att de lån som marknadsförs som rörliga ändå är bundna under en viss tid – vanligen tre månader. Man måste således – åtminstone officiellt – slutamortera dessa efter bindningstidens utgång.

Rent historiskt har rörliga lån alltid visat sig vara billigare än bundna dito. Det är omöjligt att säga hur framtidens kreditmarknad kommer att gestalta sig, men en historisk tillbakablick talar dock sitt tydliga språk – rörligt lönar sig mest för den som har ambitionen att amortera.

Sponsrade länkar