Mikrolån online

Den typ av smålån som bjuds ut av kreditgivare med säte online kallas i regel för mikrolån – eller snabblån. Karakteristiskt för lånen är att de omfattar små absoluta kreditbelopp och har rekordkorta löptider.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Under de senaste tio åren har de nordiska kreditmarknaderna berikats med en ny lånekultur, som uppstått tack vare mikrolånen. Nätet erbjuder nämligen ett oändligt antal smålån, som kännetecknas av höga räntor, korta handläggningstider och i princip obefintliga krav på säkerhet i form av förvärvsinkomst hos låntagarna. Denna typ av lån har än så länge inte fått fotfäste utanför de nordiska länderna.

Automatisk kredithandläggning mot information i databaser

Som konstateras i det föregående är handläggningen av mikrolånen beroende av tillgång till rikstäckande informationsregister – i annat fall hade den inte kunnat ske automatiskt. Tack vare det väl utbyggda registersystemet i Sverige kan lånegivarna enkelt teckna abonnemang för att få tillgång till informationen i Skatteverkets, Kronofogdens och Upplysningscentralens register. Personer som har skulder, betalningsanmärkningar och många tidigare lån kan på så sätt lokaliseras per automatik.

Mikrolån online – en utmärkt form av nödkredit

Som privatperson bör man inte bygga hela sin privatekonomi på ett beroende av upprepade småkrediter. Däremot kan mikrolånen – i sin nuvarande skepnad – betecknas som utmärkta nödlån till privatpersoner. Den som tillfälligt är i behov av snabba pengar, kan få ett lånelöfte inom några minuter (själva utbetalningen låter dock vänta på sig någon eller några bankdagar). Riskerna med återkommande mikrolån bör dock åter betonas – inte minst uppfattas det som negativt att ha många tidigare kreditupplysningar genomförda i sitt namn. Den som har många registreringar om tidigare lån hos Upplysningscentralen, kan få problem i samband med ansökningar om seriösa krediter, t.ex. bostadslån och investeringslån.

Sponsrade länkar