Billiga banklån

I en banks samlade låneportfolio återfinns en rad olika krediter med olika räntor och löptider. Paradoxalt nog brukar de mindre krediterna vara dyrare än de större.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Generellt gäller att banklånen utgör en billig kreditform, åtminstone i jämförelse med det breda totalutbud av krediter som återfinns på marknaden. De större privatlånen och hypotekslånen är alltid billigare än småkrediter som konto- och kortkrediter. I fråga om bankernas mindre krediter bör man särskilt uppmärksamma följande:

Låna billigt genom att låna mycket

Den billigaste ränteprocenten är kopplad till större kreditbelopp; något som kan tyckas paradoxalt med tanke på att just de större krediterna för med sig de största riskerna för bankernas del. Men samtidigt är det också här som bankerna kammar hem de största ränteintäkterna – en kredit med en mångårig löptid är ju en form av inkomstgaranti för bankerna, som i många fall överväger alla nackdelar som eventuella utlåningsrisker medför.

Sponsrade länkar