LendSmart Låna med förnuft

Billiga banklån

I en banks samlade låneportfolio återfinns en rad olika krediter med olika räntor och löptider. Paradoxalt nog brukar de mindre krediterna vara dyrare än de större.

Sponsrade länkar

Generellt gäller att banklånen utgör en billig kreditform, åtminstone i jämförelse med det breda totalutbud av krediter som återfinns på marknaden. De större privatlånen och hypotekslånen är alltid billigare än småkrediter som konto- och kortkrediter. I fråga om bankernas mindre krediter bör man särskilt uppmärksamma följande:

  • En kortkredit har en lång räntefri period under vilken krediten kan disponeras helt kostnadsfritt. Tänk dock på att denna period är ganska kort – vanligen uppgår den till mellan 40 och 60 dagar – samt att räntan efter periodens upphörande mycket väl kan närma sig 15 procent.
  • Checkräckningskrediter – eller checkkrediter – är praktiska i den bemärkelsen att man – utöver en fast avgift som kan liknas vid en abonnemangsavgift – bara betalar ränta på det kreditbelopp som faktiskt utnyttjas.
  • Så kallade kontokrediter brukar ha ungefär samma räntor som kortkrediter, men till skillnad från kortkrediterna börjar räntan på en kontokredit ticka på direkt från första kronan.

Låna billigt genom att låna mycket

Den billigaste ränteprocenten är kopplad till större kreditbelopp; något som kan tyckas paradoxalt med tanke på att just de större krediterna för med sig de största riskerna för bankernas del. Men samtidigt är det också här som bankerna kammar hem de största ränteintäkterna – en kredit med en mångårig löptid är ju en form av inkomstgaranti för bankerna, som i många fall överväger alla nackdelar som eventuella utlåningsrisker medför.

Sponsrade länkar