LendSmart Låna med förnuft

Bra kreditkort

Ett bra kreditkort erbjuder dels låg kreditränta, dels en mängd förmåner och försäkringar som täcker genomsnittskundens behov.

Ung kvinna med kreditkort
Ett bra kreditkort ska ha en lång räntefri period, låg kreditränta och en rad förmåner såsom bonuspoäng på varje köpt vara.

Sponsrade länkar

Krediträntan är och förblir den aspekt som bör styra valet av kreditkort. Först därefter tillkommer förmåner, försäkringar, valutapåslag och andra faktorer såsom möjligheten att använda kortet i utlandet och antalet räntefria dagar. Det bästa kreditkortet kan självfallet erbjuda sina brukare alla de förmåner som påtalas i det föregående. Till råga på allt ska ett bra kreditkort kunna spärras när som helst – och varifrån som helst.

Riktlinjer och tendenser på marknaden för kortkrediter

Generellt kan man urskilja följande tendenser på marknaden för kortkrediter:

  • Kreditkorten från de etablerade storbankerna är lättast att använda i utlandet. Nordeas och SEB:s kreditkort från Visa och Mastercard fungerar i skrivande stund som betalningsmedel världen över.
  • Kreditkort med låg ränta är förbundna med strängare villkor och högre inkomsttrösklar än suspekta kreditkort på den virtuella bankmarknaden. För den genomsnittliga svenska inkomsttagaren är det i regel ingen större konst att bli tilldelad ett kreditkort med låg kreditränta – under förutsättning att det inte finns andra hinder såsom betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
  • Räkna med att banken erbjuder räntefria perioder mellan 45 och 60 dagar från och med månadens början. För dem som har 45 dagar innebär detta i praktiken att man bara har 15 dagar på sig att betala fakturan, då den räntefria perioden inleds i början av kalendermånaden. Välj ett kort med fler antal dagar ifall du misstänker att dessa 45 dagar inte kommer att räcka till.

En del kreditkort omfattar även bonuspoäng och rabatter på bilbränsle. Du som är bilburen kan ha glädje av denna typ av erbjudanden. Glöm således inte att undersöka vilka förmåner som ingår i kreditkortspaketet.

Sponsrade länkar