Kortkrediter

En kortkredit är ett förmånligt kreditalternativ jämfört med snabblån, men en riktig dyrgrip i jämförelse med vanliga banklån. Kreditformen förknippas emellertid med en rad fördelar.

Blått kreditkort
Detta kreditkort av standardmodell är sannolikt ett vanligt brukskort – de mera exklusiva kreditkorten är nämligen guld- och silverfärgade.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Den som inte har en buffert – eller behöver handla på kredit högst sporadiskt – kan teckna en kortkredit. Fördelen med kortkrediten är att den fungerar som en latent kredit, som inte kostar ett öre ifall den inte används. När krediten väl utnyttjas är den emellertid väsentligt dyrare än motsvarande blancolån från en vanlig storbank. I skrivande stund ligger den genomsnittliga kreditkortsräntan på mellan 10 och 11 procent, medan motsvarande ränta på bankernas blancolån uppgår till mellan 5 och 7 procent. Bankernas medlemslån för fackligt anslutna är ännu lite billigare.

Alternativ till checkkredit

Vidare kan kreditkorten betecknas som ypperliga alternativ till mindre checkkrediter; ett kreditalternativ för vilket man betalar en fast och en rörlig ränta, varav den senare varierar beroende på hur stort kreditbelopp man väljer att utnyttja. Kreditkortskrediterna har nämligen ingen fast ränta, vilket gör dem utmärkta som buffertkrediter.

Årskostnad eller ränta

Som spekulant på kreditkort bör man ha i åtanke att exklusiva kreditkort såsom Visa Gold och AMEX i grunden inte är särskilt konkurrenskraftiga i fråga om räntekostnader, utan istället är konstruerade enbart för att fungera som regelrätta statussymboler. Bland vanliga kreditkort gäller istället att årskostnaden hålls nere på bekostnad av höga räntor – och tvärtom. Den som enbart vill ha kreditkortet som en säkerhet, en buffertkredit, kan till och med komma över s.k. gratis kreditkort, som helt är befriade från någon som helst årskostnad men i gengäld är förknippade med höga räntor.

Sponsrade länkar