Banklån direkt

Under de senaste åren har bankerna blivit snabbare på att handlägga sina låneansökningar. Den som lämnar in en ansökan under kontorstid kan i princip få den beviljad samma dag.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Bankernas handläggningstider för låneansökningar förlöper numera i princip lika smidigt som de automatiska lånehandläggningar som återfinns på den nätbaserade marknaden för mikrolån. Den som lämnar in en ansökan om banklån under kontorstid – även större kredittyper – kan räkna med att få sin ansökan behandlad samma dag som den lämnas in. Om man dessutom har konto hos samma bank som beviljar lånet kan pengarna finnas disponibla direkt efter att ansökan bifallits.

Tips för snabb handläggning av banklån

För att minimera handläggningstidens omfattning rekommenderas i första hand att du som ansöker går till väga enligt nedan:

Ju större banklån en ansökan avser, desto mer tid tar handläggningen i anspråk. I de fall en säkerhet kan åberopas brukar ansökan kunna handläggas snabbt. Mest tid behöver bankerna för att handlägga stora banklån utan säkerhet. Avsaknaden av säkerhet innebär nämligen att banken måste göra en särskilt grundläggande prövning av den sökandes privatekonomi. Detta för att förvissa sig om att vederbörande har kapacitet att återbetala lånet inom ramen för dess löptid.

Sponsrade länkar