Penninglån

Begreppet penninglån är en förtydligande beteckning på krediter som avser kontanta pengar. I lagtext används begreppet sällan – istället väljer man i juridiska sammanhang hellre att använda sig av begreppet krediter.

Hundralappar på bunt
Ett penninglån är i strikt bemärkelse ett lån som frigör kontanta medel som kan disponeras efter önskemål. Kreditgivaren kan mycket väl ha inteckning i en säkerhet för penninglånet.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

I kreditsammanhang är det ofta underförstått att ett lån betyder att en part använder någon annans pengar till valfritt ändamål. I lagtext används sällan begreppet lån, då ordets betydelse är så brett att det även kan avse lån av annan egendom än pengar; något som i teorin skull kunna utnyttjas friskt i manipulationssyfte i juridiska sammanhang. Tänk således på att använda följande uttrycksformer:

Penninglån i underförstådd bemärkelse

Alla banklån är i strikt bemärkelse att betrakta som penninglån, trots att det rör sig om hypotekslån till bostäder. I det senare sammanhanget blir pengarna dock aldrig disponibla i reell bemärkelse, utan egendom (bankens inteckning) byts istället ut mot skuld. Tänk emellertid på att bankerna ibland kallar blancokrediter för penninglån. Det rör sig i sådana fall om mindre lån utan säkerhet, vars syfte oavkortat är någon form av konsumtion. Bankerna skiljer nämligen alltjämt på konsumtionslån och lån med säkerhet, varvid kreditgivaren får inteckning i den säkerhet som låntagaren åberopar.

Sponsrade länkar