LendSmart Låna med förnuft

Banklån till företag

Bankerna erbjuder en rad olika företagslån. Kraven på likviditet och soliditet är emellertid högre för företag än för privatpersoner – trots att lånen avser samma belopp.

Sponsrade länkar

De svenska storbankerna tillhandahåller ett rikligt utbud av företagslån, som vanligen kan undersökas i detalj på bankernas respektive hemsidor. Bankerna delar gärna ut hypotekslån till företagen – på så sätt kan företagens tillgångar pantsättas och banken kan enkelt sälja av säkerheten ifall företaget inte skulle sköta sina betalningsåtaganden. Den som kan åberopa en säkerhet för lånet kan i princip få hypotekslån utan någon övre beloppsgräns. I övrigt gäller följande karakteristika för bankernas företagslån:

  • Kontantinsatsen för företagsbanklån är högre än för motsvarande banklån till privatpersoner. Även i de fall företaget kan åberopa en säkerhet för lånet. Detta beror på att värdet på specifika företagsfastigheter inte är lika stabilt som för bostäder.
  • Företagen behöver dels redogöra för sin likviditet, dels för sin soliditet. En hög soliditet innebär att företaget har en stor andel skuldfri egendom – med andra ord är begreppet en måttstock på hur förmöget företaget är.
  • Bankernas kontokrediter och kortkrediter är betydligt dyrare än motsvarande krediter riktade till privatpersoner. Detta beror i första hand på att kreditbeloppen är högre.

Svårt få blancolån med lång löptid

Bankerna är i regel mycket tveksamma till att bevilja blancolån i miljonklassen – med lång löptid – till företag. Detta trots att företagen för stunden omsätter stora penningbelopp. Bankerna saknar i många fall expertis, som kan utarbeta prognoser för hur företaget kommer att klara sig under hela löptiden. Marknaden är ofta komplex såtillvida att bankerna avhåller sig från att genomföra denna typ av prognoser.

Sponsrade länkar