Låna pengar trots skulder

Skuldsättningsgraden i sig spelar mindre roll för kreditgivare som står i begrepp att bevilja nya lån. Däremot spelar det stor roll om de tidigare lånen har täckning i form av säkerhet.

Förhandling på bank
Den som vill låna pengar, trots tidigare skulder, bör gå in i en förhandlingssituation med banken.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Huruvida en privatperson, som ansöker om lån, har skulder sedan tidigare är i de flesta långivares ögon en sekundär angelägenhet. Däremot spelar det stor roll om skulderna har täckning i form av pantsatt egendom, t.ex. fastigheter. Om banken vet att lånen har inteckning i form av likvärdig egendom, betraktas skulden inte som ett minus i den sökandes privatekonomi. Skulden neutraliseras ju tack vare säkerheten. Däremot gället motsatsen ifall de förekommande lånen är regelrätta blancolån utan någon som helst säkerhet.

Faktorer som bankerna beaktar

För personer som avser låna pengar, trots många tidigare skulder, gäller således följande:

Bankerna gör i allmänhet en beräkning av de resurser som finns kvar till löpande utgifter efter att räntor, amorteringar och räkningar är betalda. Kreditgivaren måste nämligen se till att den som ansöker om lån fortfarande förmår leva på en skälig nivå efter att de löpande utgifterna dragits ifrån inkomsten.

Sponsrade länkar