Låna pengar i utlandet

Möjligheten att låna pengar i en utländsk bank är stor – dock under förutsättning att man kan uppvisa referenser och har en fullgod säkerhet för lånet.

Spansk bank
Det är fullt möjligt att ansöka om lån via en bank i utlandet – dock under förutsättning att man kan visa upp referenser och eventuell säkerhet.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

I kölvattnet av att det blivit allt lättare att röra sig och flytta kapital inom EU-länder, har möjligheterna att ta lån utomlands också luckrats upp. Den som t.ex. behöver låna pengar till ett hus i Spanien, kan enkelt uppvisa sina inkomster från Sverige som referens för lånet. Förutsatt att banken i sin tur godtar huset som säkerhet, finns inga hinder för lån. Som svensk behöver man inte heller förfoga över personnummer i det ifrågavarande EU-landet, då man inom EU har rätt att vistas 90 dagar i ett annat medlemsland utan några som helst tillstånd.

Sverige skeptiskt mot utländska låntagare

Paradoxalt nog är situationen betydligt svårare i omvänd ordning. EU-medborgare, som ansöker om lån i Sverige, måste ofta kunna åberopa en svensk inkomst samt bevisa för banken att man är permanent bosatt i landet. Det faktum att låntagaren besitter kapital och bundna tillgångar i utlandet räcker således föga. Detta förhållande gäller i första hand för privatpersoner. Gentemot internationella aktiebolag gäller naturligtvis helt andra spelregler. Detsamma gäller för privatpersoner från något av de nordiska länderna. För bankerna är det tämligen problemfritt att kontrollera inkomstförhållanden från skattemyndigheterna i Norden jämfört med övriga Europa, varför utlåningsproceduren också underlättas avsevärt.

Lån i utlandet – en guldgruva för skuldsatta

Den som lånar utomlands slipper i regel genomgå en svensk kreditupplysning. Utländska banker kan således bevilja lån till personer med skulder hos Kronofogden – helt enkelt av den anledning att de saknar instrument för att identifiera skulderna. På så sätt kan även personer, med miljonskulder som är föremål för indrivning, lätt låna pengar för att köpa en fastighet i ett annat EU-land. Däremot kan man inte räkna med att en utländsk bank beviljar lån för köp av bostad i Sverige.

Sponsrade länkar