Låna pengar utan säkerhet

Möjligheten att låna pengar utan säkerhet har funnits länge i form av s.k. blancolån. För den enskilde konsumenten kan marknaden för blancolån kännas förvirrande eftersom denna typ av lån har många parallella beteckningar.

Svenska 500-lappar
Merparten av lånen utan säkerhet avser små penningbelopp.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Marknaden för blancolån är idag betydligt större än motsvarande marknad för lån med säkerhet – s.k. hypotekslån. Blancolånen annonseras ut via radio, TV och internet – men begreppen är många och räntevillkoren snåriga. Följande vanliga indelning av lån utan säkerhet gäller i allmänhet:

Billiga lån utan säkerhet

Generellt gäller att lån utan säkerhet är dyrare än motsvarande hypotekslån; något som ter sig fullt naturligt med tanke på att banken tar på sig en högre risk genom att inte utkräva någon säkerhet. Men det går de facto att låna pengar billigt även utan säkerhet – medlemslån och privatlån är ibland bara någon procent dyrare än motsvarande hypotekslån. Däremot är mikrolån online – liksom smslån – mångdubbelt så dyra. På marknaden för blancolån är prisskillnaden således enorm.

Sponsrade länkar