Bästa banklånet

Det bästa banklånet är i vårt tycke ett traditionellt hypotekslån eller någon form av privatlån med medlemsrabatt. Trots att kreditutbudet på den svenska marknaden ökar ständigt, är fortfarande traditionella banklån mest föredelaktiga.

Topplista med de bästa mikrolånen online

Sponsrade länkar

Dagens svenska kreditmarknad kännetecknas av att den – bara på några år – berikats med en otrolig mängd alternativ till de traditionella banklånen. Hit hör t.ex. den mångfald av blancolån som förmedlas av uppstickare såsom Forex, Ica och Länsförsäkringar, vars kärnverksamheter egentligen upptas av helt andra områden än just banktjänster. De alternativa krediterna har emellertid riktat in sig mot s.k. riskkunder, dvs. den kundgrupp som under många år ratats av de traditionella bankerna. För att kunna motivera utlåning till dessa kunder, har uppstickarna på kreditmarknaden fått ta ut högre räntor än storbankerna. Detta implicerar följande:

Alternativa lån – steg nummer två

Först efter att man fått avslag från en traditionell storbank, bör man börja sovra bland alternativ till traditionella banklån. Undvik kreditgivare som riktar in sig mot snabblån och mikrokrediter och välj istället en aktör som du tycker verkar seriös. Ett viktigt mått på kreditgivarens tillförlitlighet är förekomsten av ett fysiskt, bemannat kontor. I de fall företaget enbart kan åberopa en postboxadress bör varningsklockornas första signal börja ringa.

Sponsrade länkar